Ochrana rodiny

K ochraně rodiny nabízím tyto služby

  • Zajištění příjmů a výdajů domácnosti je základním stavebním kamenem mého poradenského konceptu.

  • Uvědomuji si, že správně zajištěná rizika jsou předpokladem finanční jistoty každé rodiny a pomáhají zabránit roztáčení dluhových pastí při nenadálé události.

  • Zkontroluji, zda vaše současná ochrana dokáže zajistit veškerá potřebná rizika, zda je dostatečná a za přijatelnou cenu.

  • V mém konceptu ochrany rodiny plně zohledňuji poslední změny v sociálním systému dávek v případě pracovní neschopnosti, invalidních důchodů či úmrtí. Dbám na to, aby, nejen při těchto událostech, neklesl příjem rodiny pod hranici, která je potřebná k udržení vyrovnaného rodinného rozpočtu.

  • Aktivně sleduji vývoj na trhu v oblasti pojistné ochrany a všem klientům nabízím vždy to nejefektivnější řešení.

Co řekli moji klienti

Moje služby

Nabízím kompletní produkty pro život a majetek, hypoteční úvěry včetně podnikatelských

Financování bydlení

Kvalifikovaně zhodnotím vaše stávající financování a bude-li na trhu efektivnější nástroj, zajistím přefinancování.

Investice

Měli byste své finančními prostředky řešit tam, kde se očekává vyšší růst, minimálně nad hodnotu inflace.

Ochrana rodiny

Správně zajištěná rizika jsou předpokladem finanční jistoty každé rodiny a pomáhají zabránit roztáčení dluhových pastí.

Firemní poradenství

Zkušenosti mne ukázaly, že správný výběr pojistné ochrany a dalších finančních produktů je součástí úspěchu firmy.

Ochrana majetku

Z široké škály produktů, dokážu vybrat produkt, který dokáže váš majetek ochránit tím nejlepším způsobem.

Ochrana majetku

Z široké škály produktů, dokážu vybrat produkt, který dokáže váš majetek ochránit tím nejlepším způsobem.

Nejčastější dotazy

Nejdůležitějším určovatelem životního standardu rodiny je příjem. Ten může být ohrožený z důvodu vážného onemocnění, invalidity, smrti, vážného zranění. Při dlouhodobé pracovní neschopnosti přicházíme cca o 33% svého příjmu u OSVČ o 100 %. K tomuto účelu nám slouží kvalitní zajištění příjmu což je úrazové nebo životní pojištění.

Nejdůležitější rizika, které by neměli chybět v žádném pojištění jsou: pracovní neschopnost úrazem i nemocí, invalidita úrazem i nemocí a vážná onemocnění.

Pojištění pracovní neschopnosti vyrovnává ztrátu Vašeho příjmu zapříčiněnou pracovní neschopností z důvodu nemoci nebo úrazu. Po dobu trvání pracovní neschopnosti Vám od smluvně dohodnutého dne vyplácí sjednanou pojistnou částku, která pokrývá ve spojení s nemocenským pojištěním významnou část přijmu.

 

Invalidita je definována jakožto ztráta či snížení pracovní schopností. Obvykle vzniká v důsledku vážného onemocnění . Mnoho lidí se také často stává invalidními v důsledku havárii (dopravních nehod). Za invalidní je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %.

Do invalidity se zpravidla člověk dostává po ročním léčení nemoci nebo úrazu

V současné době (od 1. 1. 2010) česká právní norma rozeznává tři stupně invalidity podle míry poklesu pracovní schopnosti:

  • 1. stupeň – o 35 – 49%
  • 2. stupeň – o 50 – 69%
  • 3. stupeň – o více než 70%

Vážná onemocnění je soubor onemocnění rakovina, infarkt atd., které při diagnostikování lékařem, bude pojišťovna hradit dle stanovené pojistné částky.

Spolupracuji

Srovnám pro Vás nabídky všech pojišťoven v ČR.